Remedial teaching Remedial teaching

Remedial teaching

Remedial teaching is zeer nuttig om een kind dat moeite heeft met leren te begeleiden en te motiveren om op school te leren en thuis huiswerk te doen. Daarbij stemmen onze remedial teachers het plan af op de behoeften van het kind zelf. Dat doen we in het zogenaamde remedial teaching traject. Daarin leren kinderen begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen. Voor kinderen die al op de middelbare school zitten hebben we ook maatoplossingen. Naast het oplossen van problemen voor specifieke vakken bieden we ook algemene ondersteuning en kunnen we de taakaanpak verbeteren.

Remedial teaching kan ook van dienst zijn voor kinderen die last hebben van ADHD of die te maken hebben met werkgeheugenproblematiek. En in andere gevallen bieden we hulp aan kinderen die te kampen hebben met een disharmonisch intelligentieprofiel. Dergelijke leerlingen hebben vaak moeite met het gestructureerd volbrengen van taken en huiswerk. Hierbij kan de Onderwijspraktijk van de Wijk een uitkomst bieden met de ondersteuning van professionele remedial teachers.

Het remedial teaching traject

Bij de Onderwijspraktijk van de Wijk bestaat een remedial teaching traject uit meerdere stappen die als volgt ingedeeld zijn. Men begint bij een intakegesprek om de belangrijkste punten te leren kennen. Daaruit kan blijken dat er eerst een vooronderzoek nodig zijn om vast te stellen welk probleem een kind heeft en welke remedial teaching toepasselijk is. Dat kan gaan om concentratieproblemen, maar ook om dyslexie of dyscalculie. De Onderwijspraktijk van de Wijk volgt daarna het handelingsplan dat voortborduurt op de resultaten uit het onderzoek. Er worden concrete onderwijsbehoeften vastgesteld en in een plan vastgelegd. Dan zal er begeleiding worden gegeven door een remedial teacher die het kind in sessies van 60 minuten per week zal helpen. Daarop volgt een periode van evaluatie welke na een maand of drie gedaan worden. Vervolgens zal het plan bijgesteld worden of op dezelfde voet worden voortgezet. Dit omvat in grote lijnen het remedial teaching traject dat een kind kan volgen bij de Onderwijspraktijk van de Wijk.

Reageren is niet mogelijk.