De opslag van windmolen energie met waterstof De opslag van windmolen energie met waterstof

De opslag van windmolen energie met waterstof 

Hernieuwbare energie is een steeds populairdere bron van elektriciteit. Windmolens zijn een van de meest efficiënte en kosteneffectieve manieren om elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Het opslaan van deze energie is soms moeilijk, omdat het klaar moet zijn wanneer het nodig is. Daarom hebben onderzoekers gezocht naar manieren om de energie van windturbines op te slaan met behulp van waterstof als een efficiënte en schone manier om overtollige energie van windmolens op te slaan. In dit artikel leggen we aan je uit hoe dit werkt.

Windmolens wekken elektriciteit op met behulp van waterstof 

Windturbines wekken elektriciteit op door gebruik te maken van de kinetische energie van bewegende lucht. Deze energie wordt dan omgezet in elektrische energie met behulp van een generator die verbonden is met de turbinebladen. De generator zet de kinetische energie om in bruikbare elektriciteit, die dan via een elektriciteitsnet naar de consument wordt gestuurd. Helaas wekken windmolens door wisselende weersomstandigheden en andere factoren niet altijd elektriciteit op. Hierdoor wordt een deel van de opgewekte elektriciteit opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

Windturbine op afstand

Waterstof gebruiken om overtollige windenergie op te slaan 

Waterstof uit windmolens is ideaal om overtollige windenergie op te slaan, omdat het een hoge specifieke energiedichtheid heeft. Dit betekent dat het meer energie opslaat in minder ruimte dan andere vormen van opslag. Onderzoekers hebben verschillende methoden ontwikkeld om overtollige windenergie om te zetten in waterstofgas. Dit wordt dan opgeslagen totdat het nodig is en zo nodig weer wordt omgezet in bruikbare elektrische energie. 

Eén methode is bijvoorbeeld elektrolyse (een elektrische stroom door water laten lopen) om watermoleculen te splitsen in zuurstof en waterstofgas. Dit wordt dan in tanks of cilinders opgeslagen totdat het nodig is. Het waterstofgas wordt dan opnieuw gecombineerd met zuurstof in een brandstofcel of verbrandingsmotor om op verzoek elektriciteit op te wekken.  

Voordelen van het opslaan van windenergie met waterstof 

Het opslaan van overtollige windenergie met waterstof biedt verschillende voordelen boven andere vormen van opslag zoals batterijen of vliegwielen. Ten eerste zijn er geen grote accubanken meer nodig die na verloop van tijd veel onderhoud vergen. Ten tweede is er geen sprake meer van capaciteitsbeperkingen zoals bij traditionele accusystemen. Ten derde leveren hernieuwbare bronnen zoals windturbines betrouwbare basislaststroom, zonder dat er fossiele brandstofgeneratoren nodig zijn. Tenslotte is de waterstofopslag technologie vaak veel goedkoper dan andere vormen van opslag zoals accu’s of pompsystemen voor waterkracht. 

Investeren in energieopslag met waterstof voor windmolens belooft een mooie toekomst voor hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines. Het is een hulpmiddel bij de overgang van fossiele brandstoffen naar een groenere toekomst die wordt aangedreven door schone hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie van zonnepanelen, waterkracht, geothermische energie en biomassa.

Reageren is niet mogelijk.