Leerproblemen bij kinderen verhelpen met de Onderwijspraktijk van de Wijk Leerproblemen bij kinderen verhelpen met de Onderwijspraktijk van de Wijk

Leerproblemen bij kinderen verhelpen met De Onderwijspraktijk Van De Wijk

Ieder ouder heeft helaas te maken, leerproblemen bij hun kind. De kans is zo groot omdat er simpelweg verschillende soorten problemen voorkomen in het leerproces. Iedere situatie die voorkomt is uniek en er moet daarom ook een persoonlijke oplossing door ervaringsdeskundigen geboden worden. Schakel nu direct De Onderwijspraktijk Van De Wijk in voor hulp bij leerproblemen bij uw kind, of voor advies voor u als ouders, over hoe om te gaan met de leerproblemen van uw kind.

Soorten problemen

Het eerste waar veel mensen bij leerproblemen bij kinderen aan denken, is een leerstoornis zoals dyslexie, maar er zijn nog een aantal meer soorten problemen. Daarnaast is het ook gewoon mogelijk dat een kind wat moeite heeft met een specifiek vak waardoor het behoefte heeft aan extra ondersteuning.

  • Dyslexie kennen de meeste mensen wel en houdt in dat lezen, spellen en schrijven het kind in bepaalde mate minder goed af gaat.
  • Dysgrafie houdt in dat een kind moeite heeft met schrijven omdat de basisvaardigheden niet goed aangeleerd kunnen worden.
  • Dyscalculie is een aandoening die ervoor zorgt dat een kind niet goed kan rekenen.
  • Dysorthografie komt neer op een spellingsstoornis die leidt tot moeite bij schrijven.
  • Non-verbale leerstoornis houdt in dat non verbale informatie niet goed ontvangen wordt bij een kind en er dus miscommunicatie kan ontstaan.

Al deze soorten leerproblemen dienen per kind op hun eigen manier behandeld te worden, om zo het leerproces te verbeteren.

Persoonlijke oplossingen

Leerproblemen komen bij kinderen vaker voor dan wordt erkend en zo wordt er geen persoonlijke oplossing voor veel kinderen geboden. Ouders willen liever niet erkennen dat hun kind een van de verschillende soorten probleem heeft en gaan er vanuit dat het vanzelf weggaat, waardoor er geen persoonlijke oplossingen geboden kunnen worden. Juist in een vroeg stadium kan het verschil gemaakt worden door specialisten in te schakelen die uw kind een afgemeten, persoonlijke oplossing biedt voor de specifieke leerproblemen die hij of zij mogelijk heeft. Schakel dus direct De Onderwijspraktijk Van De Wijk in om te verzekeren dat uw kind het maximale haalt uit de schooltijd.

Reageren is niet mogelijk.