Dit kan VT2000 VvE beheerder voor u betekenen Dit kan VT2000 VvE beheerder voor u betekenen

Dit kan VT2000 VvE beheerder voor u betekenen

Niet iedereen heeft natuurlijk kennis over de technische, administratieve en juridische taken die komen kijken bij het beheren van de taken van de Verenging van Eigenaren. Ook niet iedereen heeft hier zin in,  het beheren van deze taken kost namelijk veel tijd en vraagt daarnaast om de nodige expertise. In zulke gevallen is het aangeraden om de taken van de VvE over te dragen naar een VvE beheerder. VT2000 is een dergelijke beheerder. Bij VT2000 maakt u kennis met een zeer enthousiast en betrokken team die het beheer van het complex op een flexibele manier  op zich neemt. IN dit artikel zullen wij u wat meer vertellen over de taken van een VvE beheerder.

De organen binnen een VvE 

Voordat we de taken van een beheerder zoals Millen3um VvE Beheer wat verder toe kunnen lichten is het verstandig om de onderdelen van een VvE wat verder te belichten. De organen van het VvE worden benoemd in de splitsingsakte. Een dergelijke akte wordt opgesteld door het VvE maar wordt doorgaans opengesteld naar een modelreglement. IN dit reglement worden vaak de volgende organen  genoemd: Het bestuur, de kascommissie, de vergadering en de voorzitter van de vergadering. In hele oude splitsingsaktes vindt u ook de administrateur als term. Deze kan met in moderne aktes vervangen met “het bestuur” 

Dit zijn de taken van een VvE beheerder 

Een VvE beheerder haar taken zijn te onderscheiden in drie facetten: het technische beheer, administratief beheer en de bestuurstaken. De VvE beheerder hoeft natuurlijk niet alle drie de taken op zich te nemen. Het administratief beheer omvat het innen van de bijdragen van de leden, het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening. Het maken van de begroting en maatregelen nemen als er betalingsachterstanden optreden. Het technische beheer gaat over de onderhoud de gepleegd moet worden aan het complex.

Reageren is niet mogelijk.